สวัสดีครับ ท่านลูกค้า 

สำหรับลูกค้า ที่ต้องการ สมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าในราคาสมาชิก  หรือต้องการสมัครสมาชิกเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย ท่านจะต้องจัดเตรียม ข้อมูล และเอกสาร สำหรับใช้ในการสมัครสมาชิกดังนี้

1 จัดเตรียม สำเนาเอกสาร บัตรประชาชน โดยขีดคร่อมและเขียนว่า"ใช้สำหรับสมัครสมาชิกฺ The Icon  เท่านั้น" และถ่ายรูป      

 

  
 2 จัดเตรียม หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อผู้สมัคร เป็นเจ้าของบัญชี   และถ่ายรูป        

 


3 รูปถ่าย Selfy ตัวเอง ถือบัตรประชาชน ที่สามารถมองเห็นรายละเอียดบนบัตร 
   

 

4 ส่งเอกสารตามข้อ 1-3 ให้ตัวแทนจำหน่าย ช่วยกรอกใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร ของท่านให้กับทางบริษัท ฯ

หลังจากที่ท่านเตรียมเอกสาร และข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว ให้ท่าน  คลิ๊กที่เมนู ติดต่อเรา  เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่าย และส่งเอกสาร ตามข้อ 1 - 3  ผ่านทาง Line ID  หรือ Line OA  Link ของตัวแทนจำหน่าย  หรือคลิ๊กที่ปุ่มเพิ่มเพื่อน เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่าย และส่งเอกสารให้กับทางตัวแทนจำหน่าย   ทางตัวแทนจำหน่าย จะเป็นผู้กรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์ม สมัครสมาชิกออนไลน์ บนเว็บบริษัท The Icon Grouup  ตามรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
 
4.1 ตัวแทนไปที่ www.theicongroup.co.th และคลิ๊กที่เมนู เข้าสู่ระบบตัวแทน จะปรากฏหน้าจอดังรูป

 
ตัวแทนจะล็อกอินด้วย Username และ Password ของตัวแทน  และ เข้าไปที่เมนู ตัวแทน>กรอกสมัครตัวแทนใหม่ หรือ ตัวแทน>แชร์ลิงค์ให้ลูกทีมสมัครเอง ดังรูป 
 
 

4.2  กรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มใบสมัคร
       4.2.1 กรณี ที่ ตัวแทน เลือกที่จะกรอกสมัครตัวแทนใหม่ จะปรากฏหน้าจอให้ตัวแทน ใส่รหัสผู้แนะนำ ของผู้ที่แนะนำสมาชิกใหม่ และทำการตรวจสอบดังรูป


 
เมื่อป้อนรหัสผู้แนะนำและกดปุ่มตรวจรหัสผู้แนะนำ แล้ว จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลของผู้สมัครดังรูป 
 
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  • นำข้อมูลที่ ปรากฏในเอกสารบัตรประชาชน และ Book Bank กรอกเข้าไปใน แบบฟอร์มใบสมัคร 
  • อ่านจรรยาบรรณข้อตกลง และกฎระเบียบข้อบังคับ การเป็นสมาชิกกผู้ร่วมธุรกิจอิสระกับบริษัทฯ
  • ติ๊กเครื่องหมายถถูกหน้ากล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้ศึกษาระเบียบการสมัครและ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าเป็นความจริงๆ ทุกประการ และคลิกปุ่ม"บันทึกข้อมูล" เพื่อยืนยันการสมัคร"
  • คลิ๊กที่ปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล และ ปุ่ม บันทึกข้อมูล 
ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และตอบรับการสมัคร ด้วยการส่งข้อความแจ้งขึ้นมทา ดังรูป 
 
ตัวแทนจำหน่ายจะแจ้ง ผู้สมัคร ให้ทราบว่า รหัสสมาชิกคืออะไร และรหัสผ่านจะเป็นเลขสี่ตัวท้ายบัตรประชาชน ของผู้สมัคร เป็นอันจบขั้้นตอน การสมัครสมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย 
 
4.2.2 กรณีตัวแทนจำหน่าย ส่งลิงก์ให้ผู้สมัครใหม่ กรอกข้อมูลเอง 
          ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่าย คลิ๊กเลือกเมนู ส่งลิงก์ ให้ ผู้สมัครใหม่ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 

ทางตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำ สามารถกดที่ ปุ่ม Social Share หรือคลิ๊กที่ปุ่ม Copy เพื่อคัดลอกลิงก์ ใบสมัคร ส่งไปให้ ผู้สมัคร กรอกใบสมัคร เอง ดังตัวอย่าง ลิงก์ นี้ 

https://AladinPlaza.theicongroup.co.th/agent/regis.sys

 
หมายเหตุ : จากแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกข้างบน ช่อง รหัสผู้แนะนำ ก็คือรหัส Username ของ ผู้ที่แนะนำท่านเข้ามาซื้อสินค้า หรือสมัครทำธุรกิจ 
 
5.ขั้นตอนการ Upload เอกสารของผู้สมัคร ใหม่
    เมื่อตัวแทน หรือ ผู้สมัครใหม่ ได้ กรอกข้อมูล เอกสารแบบฟอร์มการสมัคร เรียบร้อย และ ผู้สมัครใหม่ ได้รับ รหัสตัวแทน และ รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอ่อไป คือ การ Upload เอกสารการสมัครที่เตรียมไว้ ตาม ข้อ 1-3 ให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยล็อกอิน เข้าระบบ หลังบ้าน แล้วไปที่ เมนู ข้อมูลส่วนตัว>อัพโหลดเอกสาร ฯ และยืนยันสัญญาตัวแทน หลังจากนั้นก็ทำการ Upload  เอกสาร
 
 
  คำแนะนำในการแนบหลักฐาน เอกสารที่ผู้สมัครส่งมาให้้ ตามข้อ 1-3
1. ท่านสามารถแนบหลักฐานการสมัคร ได้เฉพาะไฟล์ .jpg เท่านั้น ไม่ต้องครอปภาพ
2. ตัวแทนจำหน่าย ต้องอัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดเท่านั้น (สำเนาบัตร, ภาพถ่ายผู้สมัครถือสำเนาบัตร และ สำเนาสมุดธนาคาร)
3. ตัวแทนจำหน่าย ต้องกดปุ่มยืนยันการสมัครเป็นตัวแทน
4. ภาพตัวอย่าง สำเนาบัตรประชาชน ที่ถูกต้อง 
5. ภาพตัวอย่าง ภาพถ่าย ผู้สมัครถือสำเนาบัตร
6. ภาพตัวอย่าง สำเนาสมุดธนาคาร
 
หมายเหตุ : ตัวแทนทุกท่านต้องอัพโหลดเอกสารให้สมบูรณ์ก่อนสิ้นเดือน จึงจะสามารถรับรายได้ ได้
 
6 ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าตาม ตำแหน่งทางธุรกิจที่ต้องการ หรือตาม แพ็คเกจ โปรโมชั่น ในห้วงเวลา ในช่วงนั้น(สอบถาม จากตัวแทนจำหน่าย)  
 
6.1 ตำแหน่ง DIST ใช้เงินซื้อสินค่้า ประมาณ 2,500  บาท 
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายการสินค้า (ต้อง Loginn ระบบ หลังบ้านก่อน)
 
 
6.2 ตำแหน่ง Supervisor  ใช้เงินลงทุนซื้อสินค่้า ประมาณ 24,500  -  24,900 บาท 
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายการสินค้า (ต้อง Loginn ระบบ หลังบ้านก่อน)
 

6.3 ตำแหน่ง Dealer  ใช้เงินลงทุนซื้อสินค่้า ประมาณ 247,200  -  251,800 บาท
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายการสินค้า (ต้อง Loginn ระบบ หลังบ้านก่อน)
 
 
7 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า กับทางบริษัท The ICON ผ่านทาง Admin 
    7.1 ตัวแทนจำหน่าย จะ ล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังบ้าน แล้วไปที่ เมนู สั่งซื้อสินค้า ดังรูป
 
 
     7.2 จะปรากฏหน้าจอสำหรับสั่งซื้อสินค้าดังรูป 
         
                     7.3 เลือกแพคเกจ และสินค้า ใน package ที่ต้องการ และคลิ๊กที่ ปุ่ม เลือกซื้่อ   ที่สินค้าที่ต้องการแต่ละตัว และ คลิ๊กเพื่อเพิ่่ม + หรือลด -  เพื่อเพิ่ม หรือลดจำนวน สินค้า ที่ต้องการในแต่ละรายการ  และกรอกข้อมูลการจัดส่งและรับสินค้า 
 
 
            7.4 คลิ๊กที่ปุ่ม  "สินค้าในตะกร้า"  เพื่อดูสินค้า ในตะกร้า และจำนวน สินค้า ในแต่ละรายการ คลิ๊กที่ ปุ่ม กลับไปเลือกสินค้า เพิ่ม หรือลดจำนวน สินค้าตามต้องการ จนได้สินค้าครบถ้วนตามที่ต้องการ หลังจากนั้น จึงกดยืนยันการสั่งซื้อ หากต้องการเพิ่ม หรือแก้ไข ให้กดปุ่ม แก้ไข 
           

              7.5   ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง และคลิ๊กที่ช่องยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่มยืนยันการสัั่งซื้อ 
              7.6   จะปรากฏหน้าจอ ให้ชำระเงิน  โดยใช้ Scan QR Code หรือชำระผ่่านบัตรเครดิต ดังรูป 
 
 
              7.7 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผล การชำระเงิน และ จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ต่อไป
 
หากท่านมีข้อสงสัยต้องการติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำ ตามรายละเอียดการติดต่อ ด้านล่าง 
 
ติดต่อเรา

สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือ
ตัวแทนจำหน่าย
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ Webmaster
Member ID : 2097
Line ID : @ukn8881v


LINE OA Link :
https://lin.ee/lvJIJNA

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

URL ของร้านนี้

ห้องประชุม ออนไลน์คลิ๊กที่รูปข้างบนเพื่อ  เข้าห้อง Zoom
Meeting ID: 3674314292

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าห้องประชุม

แนะนำธุรกิจของร้านเรา

 

ชุดสมัคร Dealer
ชุดสมัคร Superviser

ติดต่อเรา

Dealer ID : 2097 (System Admin)

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ Webmaster
Member ID : 2097
Line ID : @ukn8881v

LINE OA Link :
https://lin.ee/lvJIJNA

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

ลิงค์ของเว็บนี้

ชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี สุรชัย ศรีวิโรจน์
ธนาคาร SCB
สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา
เลขที่บัญชี 2922145027
สถิติการเข้าชมร้าน
ติดตาม พัสดุ Kerry
คลิ๊กที่รูปแล้วป้อนรหัส Tracking No.